Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psincový kašel

14. 6. 2007

ObrazekPojednání o psincovém kašli.

 

Psincový kašel – Infekční tracheobronchitida psů .syn. kotcový kašel.

 

 

 

 

Jedná se o onemocnění horních cest dýchacích , které může svým průběhem významně poškodit organismus s možností vzniku trvalých následků. Toto onemocnění se velmi rychle šíří mezi zvířaty , hlavně v místech ,kde dochází ke koncentraci jedinců.Kotce ,výstavy , svody , veterinární nemocnice atd. Právě chovatelské akce jsou dle našeho názoru velmi vhodným zdrojem pro šíření tohoto onemocnění .

 

 

 

Původce : jelikož se v klasifikaci hovoří o syndromu , je patrné že původců je několik . Virové původce zastupuje  virus psí parainfluenzy ( jako hlavní ) infekce ostatními viry jako psí adenovirus , psí reoviry a psí herpesviry je dle mnoha autorů diskutabilní.

Bakteriální původce zastupuje mikroorganismus Bordetella bronchoseptica , který dle našich zkušeností v určitých ročních obdobích (podzim a jaro )a určitých regionech je příčinnou zmiňovaných komplikací onemocnění dýchacího aparátu u mladých, oslabených a starých jedinců.Ostatní bakteriální původci jako je Pseudomonas, Escherichia ,Klebsiella se ve své existenci vždy podílejí  při významných komplikacích s poškozením dalších orgánových systémů.

Stress , klimatické změny a zátěž jsou spouštěcími mechanismy syndromu onemocnění.

 

 

 

Dynamika a průběh onemocnění :

 

Suchý dráždivý kašel záchvatovitého typu ,zpočátku bez výhozu ( často popisován majiteli jako zaskočení v krku –bodlák , chlup, kost –jedinec  je však  schopný přijímat tekutiny, což mechanickou překážku vylučuje)  Po několika hodinách se objevuje produkce většího množství vazkého bílého hlenu , časté zvracení polknutého sekretu vede k enormní zátěží srdečního svalu a při záchvatu k tlakovým změnám v cévním systému. Fyziologickou kompenzací tlakových výkyvů při kašli dochází velmi často ke zvětšení srdečního svalu , který se  při komplikacích se stává trvalým. Tím je vždy primárním místem pro možnost nezvratného poškození kardiovaskulárního aparátu. Tato neviditelná invalidizace jedince je bohužel velmi často podceňována . Akutní kašel se dá velmi snadno vyvolat lehkým tlakem na průdušnici nebo náhlým pobídnutím jedince k aktivitě ( aport , radost ,vítání, krmení)V počáteční fázi je onemocnění bez teploty a až při rozvoji bakteriálních infektů se může objevit hleno- hnisavý výtok , únava , deprese ,dušnost (stavy vždy svědčí o postižení ostatních systémů ).Jak již uvádí lidový název psincový- kotcový kašel je průběh typický tím ,že se v jakési vlně s inkubační dobou 3-7 dní objevuje u dalších jedinců (původce jakoby přeskakuje ze zvířete na zvíře).Onemocnění je velmi nakažlivé !!! Proto se nedoporučuje hospitalizace .

 

 

 

Léčba :

Léčba tohoto onemocnění , právě pro celou řadu skrytých vedlejších změn vyžaduje vždy návštěvu u veterinárního lékaře , který kromě klasické terapie stanoví individuální posilující program organismu a seznámí chovatele s termíny kontrol i po odeznění onemocnění.

Jako léky první volby se používají antitusika ( léky tlumící kašel ) v dávkováním určené lékařem .Antibiotická terapie je vždy na zvážení lékaře a obvykle je nasazována až po několika dnech  v případě přidružení komplikací.Kortikoidy (léky tlumící zánět ) jsou dávkovány individuálně dle stavu jedince a poškození ostatních orgánových systémů zvířete.

 

 

 

Prevence : proti tomuto onemocnění lze vakcinovat a celá řada komerčně vyráběných smíšených vakcín obsahuje složku psí parainfluenzy , která částečnou protekci zahrnuje.Bohužel součástí těchto vakcín není bakteriální původce Bordetella .Ta je obsažena v samotné vakcíně v kombinaci s parainfluenzou . Typy vakcín které jsou na trhu jsou : injekční a intranasální (aerosol – na nosní sliznici).Jako vhodná kombinace v exponovaném prostředí a u rizikových pacientů ( vystavující se a služební psi, staří jedinci , jedinci již s nemocným kardiovaskulárním systémem ) se na našem pracovišti doporučuje standardní vakcinace s revakcinací pouze psincového komplexu po 3-4 měsících .Každoročně .

 

 

Rada chovatelům a zamyšlení pro pořadatele psích svodů,výstav a akcí:

 

Z počátku banální onemocnění , které může vést k celoživotní invalidizaci jedince lze minimalizovat již ve své podstatě .A tak je na chovateli , zda preventivním očkováním předejde nejen útrpné klinice virového kašle ,ale i náročné léčbě a možné invalidizaci .A na pořadatelích zda zváží podmínku v propozicích svodu výběrů špičkových jedinců o povinném očkování proti psincovému kašli. A tím zamezí šíření tohoto onemocnění .Pokud nás v minulosti decimovali psí virózy jako psinka ,parvoviróza , hepatitída a to se prevencí a opatřeními dalo potlačit , není důvodu dovolit psincovému kašli aby převzal žezlo.